Polityka Prywatności

  1. Wszelkie dane osobowe obecne w Oprogramowaniu są niezbędne do realizacji Usług, płatności i kontaktu z klientem.
  2. Użytkownik ma prawo zmienić i poprawiać swoje dane w wyznaczonym do tego miejscu na stronie www.
  3. Użytkownik oświadcza, że wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawcę
  4. Użytkownik zezwala na wykorzystywanie danych kontaktowych w celach marketingowych firmy Dostawcy lub podmiotów z nim powiązanych.
  5. Dostawca w żaden sposób nie wykorzysta danych zgromadzonych na Koncie w celach związanych swoją działalnością
  6. Dostawca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim danych osobowych czy adresowych Użytkownika, chyba że w wyniku żądań podmiotów państwowych uprawnionych do tego wedle obowiązującego prawa
  7. Dostawca oświadcza, że na swojej stronie wykorzystuje technikę “cookies”. Jest ona niezbędna do obsługi logowania się Użytkownika

Nie czekaj! Zarejestruj się i
korzystaj za darmo

Nie potrzebujesz dodatkowego sprzętu, nie podpisujesz żadnej umowy
Zaprojektowane z uczuciem przez limtel